gototopgototop
One-stop shop - Система за социална подкрепа на хора с увреждания
Начало Наръчник Общинска подкрепа с еднократни помощи с решение на комисията социално развитие и комисията за здравно развитие на община Варна
Общинска подкрепа с еднократни помощи с решение на комисията социално развитие и комисията за здравно развитие на община Варна

Тази подкрепа се получава след кандидатстване с молби по образец до една от двете комисии – социална или здравна (виж приложение 25).  Самото заявяване на нужда от помощ  може да направите в информационния център на община Варна (партер). Достъпът е за хора в неравностойно положение, без/с ниски доходи, с влошено здравословно състояние. За разлика от еднократното подпомагане на Д „СП”  Варна като териториално поделение на АСП, тук подпомагането не е обвързано с инцидент, но е необходим постоянен адрес на местоживеене във Варна и доказване с документи на затрудненото материално положение и здравословно състояние.

Изисква се да се приложат  копия на следните документи:

  • лична карта;
  • акт за раждане (при болно дете)/акт за смърт(при починал човик);
  • нотариално заверена имотна декларация;
  • регистрация в ДБТ (при безработни лица);
  • медицински документи,  удостоверяващи заболявания и/или ЕР на ТЕЛК, талон от личния лекар с диагнози/терапия;
  • сл. бележки (за  ученици/студенти-удостоверяващи, че са учащи;
  • за работещи/пенсионери - доходите през посл. 6 месеца/размерана пенсията;
  • за мтогодетни майки – от Д „СП” че децата не  се отгл. в институция).

 

Добави коментар


Защитен код


Обнови